ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA PROVOZU NA SILNICI I/55 - UL. BRNĚNSKÁ

Částečná uzavírka provozu na silnici I/55 ul. Brněnská z důvodu realizace stavebních prací v rámci stavby „Staré Město, ul. Brněnská – rekonstrukce stoky AIVc-5 š109-š683“ II. etapa“.

Doba trvání: předpoklad od 2. 4. 2024 (nejdříve však od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) do 3. 5. 2024.

Oprava bude probíhat za částečné uzavírky silnice I/55 km provozního staničení cca 69,62– 69.91 dle přiložených situací k. ú. Staré Město v termínu od 2. 4. do 3. 5. 2024, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Stanovená objízdná trasa:

  • Pro nákladní vozidla vedena po silnicích I/55 a III/42826
  • Pro ostatní vozidla vedena po silnicích I/55, III/42824 a místních komunikacích (ul. Východní a část místní komunikace, která není na podkladních mapách pojmenována
    viz situace DZ v příloze,
  • Autobusová doprava bude provozována v obou směrech jednosměrné komunikace, zastávky zůstanou obslouženy ve stávajícím místě.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...