VÝBORY ZASTUPITELSTVA

Jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva města. Počet členů výborů je vždy lichý a předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. Povinně se zřizují výbor finanční a výbor kontrolní (tyto výbory jsou nejméně tříčlenné). Plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo.

Finanční výbor

Složení finančního výboru pro období 2022–2026.

předsedkyně výboru Ing. Lenka Pleváková
místopředseda výboru Ing. František Šima

 • člen výboru Ing. Michal Jakšík
 • členka výboru p. Sylva Janíková
 • členka výboru p. Veronika Lukášová Neumanová
 • člen výboru p. Jiří Zambal
 • člen výboru Ing. Jiří Jelínek
 • člen výboru p. Ondřej Slavík
 • člen výboru Mgr. Ivo Dorotík
 • člen výboru Ing. Marek Pochylý
 • člen výboru Ing. Silvie Korvasová
 • tajemnice finančního výboru Ing. Alena Holubová

Kontrolní výbor

Složení kontrolního výboru pro období 2022–2026.

předseda výboru Bc. Robert Januška
místopředseda výboru Ing. Pavel Bartošík

 • člen výboru Ing. David Mišťúrik
 • člen výboru Mgr. David Lukáš
 • člen výboru p. Aleš Velgo
 • člen výboru Mgr. Martin Řimák
 • členka výboru p. Martina Všetulová
 • člen výboru p. Vladislav Paroulek
 • člen výboru Ing. Josef Trňák
 • člen výboru MUDr. Pavel Tkadlec
 • členka výboru Ing. Jitka Foltýnková
 • tajemnice kontrolního výboru Ing. Zdislava Zvardoňová

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...