VÝBORY ZASTUPITELSTVA

Jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva města. Počet členů výborů je vždy lichý a předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. Povinně se zřizují výbor finanční a výbor kontrolní (tyto výbory jsou nejméně tříčlenné). Plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo.

Finanční výbor

Složení finančního výboru pro období 2018–2022.

předseda výboru Ing. František Šima
místopředsedkyně výboru Ing. Lenka Pleváková

 • členka výboru Sylva Janíková
 • člen výboru Ing. Kamil Khazaal
 • člen výboru p. Jiří Zambal
 • člen výboru Ing. Jiří Jelínek
 • člen výboru Ing. Vlastimil Koutník
 • člen výboru p. Ondřej Slavík
 • člen výboru Mgr. Ivo Dorotík
 • člen výboru Ing. Marek Pochylý
 • člen výboru p. Ladislav Paroulek
 • tajemnice finančního výboru Ing. Alena Holubová

Kontrolní výbor

Složení kontrolního výboru pro období 2018–2022.

předseda výboru Bc. Robert Januška
místopředseda výboru Ing. Pavel Bartošík

 • člen výboru Ing. David Mišťúrik
 • člen výboru Mgr. David Lukáš
 • členka výboru Bc. Žaneta Schneiderová
 • člen výboru Mgr. Martin Řimák
 • členka výboru p. Petra Jara
 • členka výboru p. Martina Všetulová
 • členka výboru Ing. Jitka Foltýnková
 • člen výboru MUDr. Aleš Hřib
 • člen výboru p. Pavel Berka, Dipl. um.
 • tajemnice kontrolního výboru Ing. Zdislava Zvardoňová

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...