MAS STAROMĚSTSKO

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.

Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...