DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Bytový dům č.p. 14 na náměstí Hrdinů, Staré Město, odstranění stavby

V lednu 2024 byly zahájeny demoliční práce objektu č. p. 14 na náměstí Hrdinů. Budova v minulosti sloužila jako bytový dům a vzhledem ke svému technickému stavu nebyla již delší dobu obývána. Po dokončení demoličních prací bude v rámci následného využití území terén srovnán zeminou a bude zde založen nový trávník s použitím parkové travní směsi.

Na demolici objektu byla městu přislíbena dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, program Podpora revitalizace území, podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Celkové náklady na demolici činí 1.915.911,83 Kč, dotace pak 670.186,00 Kč.

Rekonstrukce sportovní haly ve Starém Městě

Tento projekt byl spolufinancován v roce 2023 z prostředků Národní sportovní infrastruktury a je spolufinancován Zlínským krajem.

Realizace projektu zahrnuje rekonstrukci podlahy sportovní haly, rekonstrukci plynové kotelny a ústředního vytápění sportovní haly, vybudování teleskopické tribuny včetně rekonstrukce přístupové lávky.

Celkové náklady: 21.750.315,00 Kč

Dotace Národní sportovní agentury: 10.875.157,00 Kč

Dotace Zlínského kraje: 2.175.031,00 Kč

Místní komunikace Nová čtvrť a Finská čtvrť

V roce 2022 byla dokončena kompletní revitalizace ulic Nová čtvrť a Finská čtvrť. Zahrnovala rekonstrukci místních komunikací, tvorbu parkovacích míst na okraji komunikací, rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení, doplnění veřejné zeleně.

Projekt s názvem „Místní komunikace Nová čtvrť a Finská čtvrť“ řeší část z vyjmenovaných činností – rekonstrukci místní komunikace a tvorbu parkovacích míst s povrchem umožňujícím vsakování dešťové vody. Tento projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli v roce 2022 částkou 6 306 721 Kč. Celkové náklady kompletní revitalizace se vyšplhaly na 15 mil. Kč.

Realizací došlo v ulicích Nová čtvrť a Finská čtvrť celkem k rekonstrukci více než 300 m místní komunikace a k vytvoření 26 parkovacích mís­t.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...