DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Rekonstrukce sportovní haly ve Starém Městě

Tento projekt byl spolufinancován v roce 2023 z prostředků Národní sportovní infrastruktury a je spolufinancován Zlínským krajem.

Realizace projektu zahrnuje rekonstrukci podlahy sportovní haly, rekonstrukci plynové kotelny a ústředního vytápění sportovní haly, vybudování teleskopické tribuny včetně rekonstrukce přístupové lávky.

Celkové náklady: 21.750.315,00 Kč

Dotace Národní sportovní agentury: 10.875.157,00 Kč

Dotace Zlínského kraje: 2.175.031,00 Kč

Místní komunikace Nová čtvrť a Finská čtvrť

V roce 2022 byla dokončena kompletní revitalizace ulic Nová čtvrť a Finská čtvrť. Zahrnovala rekonstrukci místních komunikací, tvorbu parkovacích míst na okraji komunikací, rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení, doplnění veřejné zeleně.

Projekt s názvem „Místní komunikace Nová čtvrť a Finská čtvrť“ řeší část z vyjmenovaných činností – rekonstrukci místní komunikace a tvorbu parkovacích míst s povrchem umožňujícím vsakování dešťové vody. Tento projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli v roce 2022 částkou 6 306 721 Kč. Celkové náklady kompletní revitalizace se vyšplhaly na 15 mil. Kč.

Realizací došlo v ulicích Nová čtvrť a Finská čtvrť celkem k rekonstrukci více než 300 m místní komunikace a k vytvoření 26 parkovacích mís­t.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...