RADA MĚSTA

Rada města

  • Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti
  • Rada města má pět členů
  • Rada města je tvořena starostou, místostarosty a členy rady města
  • Rada města zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu
  • Rada města vydává nařízení města
  • Rada města řídí činnost městského úřadu a komisí a v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly
  • Rada města jmenuje a odvolává vedoucí odborů městského úřadu
  • Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu měs­ta
  • Rada města se schází zpravidla jednou za tři týdny
  • Jednání rady města jsou neveřejná

Složení rady města :

Mgr. Martin Zábranský, starosta (Starostové a nezávislí) E-mail: zabransky@staremesto.uh.cz
Ing. Kamil Psotka, místostarosta (KDU – ČSL) E-mail: psotka@staremesto.uh.cz
Josef Bazala, člen rady (KDU – ČSL) E-mail: bazala@staremesto.uh.cz
Marie Hráčková, členka rady (Starostové a nezávislí) E-mail: hrackova@staremesto.uh.cz
Ing. Marek Pochylý, člen rady (Starostové a nezávislí) E-mail: pochyly@staremesto.uh.cz

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...