RADA MĚSTA

Rada města

 • Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti
 • Rada města má pět členů
 • Rada města je tvořena starostou, místostarosty a členy rady města
 • Rada města zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu
 • Rada města vydává nařízení města
 • Rada města řídí činnost městského úřadu a komisí a v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly
 • Rada města jmenuje a odvolává vedoucí odborů městského úřadu
 • Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu měs­ta
 • Rada města se schází zpravidla jednou za tři týdny
 • Jednání rady města jsou neveřejná

Složení rady města :

 • Ing. Kamil Psotka, starosta (KDU – ČSL)
 • Mgr. Martin Zábranský, místostarosta (Starostové a nezávislí)
 • Josef Bazala, neuvolněný místostarosta (KDU – ČSL)
 • Marie Hráčková, členka rady (Starostové a nezávislí)
 • Ing. Josef Trňák, člen rady (KDU – ČSL)

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...