ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Elektronická podatelna Městského úřadu Staré Město přijímá elektronické podání prostřednictvím datové schránky města (doporučovaný způsob komunikace) a e-mailové adresy podatelna@sta­remesto.uh.cz.

Datová schránka

Identifikátor datové schránky města Staré Město je „8tvb3cp“.

Datová schránka slouží pro příjem datových zpráv zaslaných prostřednictvím Informačního systému datových schránek a adresovaných na Město, Městský úřad a Městskou policii Staré Město.

Doručení každé datové zprávy do datové schránky potvrzuje informační systém datových schránek.

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky činí 20 MB.

Přílohy mohou být zasílány ve formátech stanovených vyhláškou č. 194/2009 Sb.

 • pdf, PDF/A
 • xml
 • fo/zfo
 • html/htm
 • odt,ods, odp
 • txt
 • rtf, doc/docx
 • xls/xslx
 • ppt/pptx
 • jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff
 • gif
 • mpeg1/mpeg2
 • wav, mp2/mp3
 • isdoc/isdocx
 • edi
 • dwg
 • shp/dbf/shx/p­rj/qix/sbn/sbx
 • dgn
 • gml/gfs/xsd

Nepovolené formáty příloh jsou např.

 • zip
 • msg
 • exe
 • bat
 • com

E-mailová schránka: podatelna@staremesto.uh.cz

Elektronická adresa elektronické podatelny je určena pro příjem elektronické (digitální) pošty určené pro město Staré Město – Městský úřad Staré Město a městskou policii Staré Město.

Elektronická adresa je jediná adresa, na kterou lze zasílat emailová podání tak, aby bylo odesílateli zaručeno včasné zaevidování a zaslání potvrzení o doručení zprávy. Pro řádné přijetí a zaevidování je nutné, aby e-mail či dokument byl podepsán uznávaných elektronickým podpisem.

Elektronická podatelna není určena pro příjem obchodních a reklamních sdělení.

Velikost e-mailové zprávy s přílohami je max. 20 MB.

Povolené formáty příloh jsou:
csv, doc, docx, fo, gif, html, htm, jpeg, jpg, mpeg, mpg, mp3, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, pptx, rtf, tiff, tif, txt, xls, xlsx, xml, zfo, zip.

O přijetí podání odesílá e-podatelna následující typy zpráv:

 1. Potvrzení o přijetí elektronického podání
 2. Potvrzení o přijetí elektronické podání předaného k posouzení
 3. Potvrzení o zaevidování elektronického podání

Při kontrole doručených e-mailových zprávu může dojít k odmítnutí zprávy, a to z několika důvodů:

 1. Odmítnuto z důvodu nepovolené velikosti přílohy
 2. Odmítnuto z důvodu nepovoleného formátu přílohy
 3. Odmítnuto z důvodu chybějícího elektronického podpisu
 4. Odmítnuto z důvodu chyby e-mailové zprávy

Tyto zpráva nejsou přijaty a odesílatel je o tom informován.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána elektronickým podpisem.

E-mailové adresy zaměstnanců městského úřadu Staré Město.
Tyto e-mailové adresy slouží pro běžnou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany. Nejsou určeny pro zasílání řádných podání.

Podání na datových nosičích (CD/DVD/USB)

Elektronická podání na datových nosičích nelze předávat.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...