POSKYTNUTÉ INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999 SB.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poskytované informace v roce 2024

Poskytované informace v roce 2023

Poskytované informace v roce 2022

Poskytované informace v roce 2021

Poskytované informace v roce 2020

Poskytované informace v roce 2019

Poskytované informace v roce 2018

Poskytované informace v roce 2017

Poskytované informace v roce 2016

Poskytované informace v roce 2015

Poskytované informace v roce 2014

Poskytované informace v roce 2013

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...