DOTAČNÍ PROGRAMY MĚSTA

2. kolo dotačních programů v roce 2022 a individuální dotace v roce 2022

Město Staré Město vyhlašuje 2. kolo dotačních programů v roce 2022 z rozpočtu města Staré Město pro právnické osoby neziskových spolků a organizací na podporu akcí a aktivit v roce 2022 a podmínky pro individuální dotace v roce 2022. Lhůta pro podání kompletních žádostí včetně příloh je stanovena od 1.8.2022 do 31.8.2022.

Dotační program:

Žádosti o dotace:

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...