DOTAČNÍ PROGRAMY MĚSTA

2. kolo dotačních programů a individuální dotace v roce 2023

Město Staré Město vyhlašuje 2. kolo dotačních programů v roce 2023 z prostředků města Staré Město pro právnické osoby neziskových spolků a organizací na podporu akcí a aktivit v roce 2023.

Lhůta pro podání kompletních žádostí včetně příloh je stanovena od 01.08.2023 do 31.08.2023.

Dotační program:

Žádosti o dotace:

1. kolo dotačních programů a individuální dotace v roce 2023

Město Staré Město vyhlašuje 1. kolo dotačních programů v roce 2023 z prostředků města Staré Město pro právnické osoby neziskových spolků a organizací na podporu činnosti a individuální dotace v roce 2023.

Lhůta pro podání kompletních žádostí včetně příloh je stanovena od 17.1.2023 do 17.2.2023.

Dotační program:

Žádosti o dotace:

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...