PRÁVNÍ PŘEDPISY MĚSTA

Od 1. ledna 2022 byl spuštěn nový veřejně přístupný informační systém veřejné správy „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. V tomto informačním systému jsou na jednom místě zveřejňována znění všech právních předpisů vydaných jednotlivými územními samosprávnými celky a některými neústředními správními úřady. Současně zde jsou zveřejňovány některé další zákonem stanovené akty, které vznikají při výkonu působnosti územních samosprávných celků či v souvislosti s tímto výkonem.

Nejnovější právní předpisy naleznete na https://sbirkapp.gov.cz/

Číslo Název právního předpisu Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti
01/2021

Nařízení města Staré Město č. 1/2021, o placeném parkování 

Ceník za stání mot. vozidel

66. RM
30.11.2021
01.12.2021 01.01.2022
03/2021 Obecně závazná vyhláška města Staré Město o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  19. ZM
13.12.2021
14.12.2021 01.01.2022
02/2021 Obecně závazná vyhláška města Staré Město o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  18. ZM
27.09.2021
07.12.2021 01.01.2022
01/2021 Obecně závazná vyhláška města Staré Město o místním poplatku z pobytu  17. ZM
28.06.2021
29.06.2021 15.07.2021
04/2019 Obecně závazná vyhláška města Staré Město o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  7. ZM
18.12.2019
19.12.2019 01.01.2020
03/2019 Obecně závazná vyhláška města Staré Město o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 7. ZM
18.12.2019
19.12.2019 01.01.2020
01/2019 Obecně závazná vyhláška města Staré Město o místním poplatku ze psů  7. ZM
18.12.2019
19.12.2019 01.01.2020
03/2018 Obecně závazná vyhláška města Staré Město, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 08/2007 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 24. ZM
26.09.2018
03.10.2018 18.10.2018
02/2018 Obecně závazná vyhláška města Staré Město, o regulaci hlučných činností 24. ZM
26.09.2018
03.10.2018 18.10.2018
01/2018 Obecně závazná vyhláška města Staré Město, kterou se vydává požární řád města 24. ZM
26.09.2018
03.10.2018 18.10.2018
02/2016 Obecně závazná vyhláška města Staré Město o regulaci provozování hazardních her 13. ZM
19.12.2016
20.12.2016 4.1.2017
01/2016 Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 11. ZM
27.6.2016
28.6.2016 13.7.2016
02/2013 Tržní řád 63. RM
28.8.2013
29.8.2013 12.9.2013
03/2012 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV 04/2000 o příspěvcích na podporu výstavby dvoupodlažních objektů 13. ZM
24.9.2012
11.10.2012 31.10.2012
01/2012 Nařízení města Staré Město, kterým se vymezují úseky chodníků a cyklostezek, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí 33. RM
14.3.2012
15.3.2012 1.4.2012
07/2007 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 6. ZM
17.12.2007
18.12.2007 2.1.2008
05/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města č. 05/99, 06/99, 01/2002, 04/2002, 02/2003 6. ZM
17.12.2007
18.12.2007 2.1.2008
03/2004 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV 06/96 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin 13. ZM
16.12.2004
17.12.2004 1.1.2005

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...