DOKUMENTY

Usnesení rady a zastupitelstva města

Strategické dokumenty

Koncepce komunikace Městského úřadu Staré Město s veřejností

Plán rozvoje sportu ve Starém Městě

Strategie rozvoje Starého Města pro léta 2021–2027

Digitální povodňový plán Starého Města

Dotační programy města

Žádosti o dotace

Přílohy k žádosti o dotace

Veřejnoprávní smlouvy

Rozpočet a hospodaření města

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2023

Schválená rozpočtová opatření

Střednědobý výhled

Rozklikávací rozpočet města

Závěrečný účet města

Rozpočtový výhled města

Rozpočty a hospodaření příspěvkových organizací

Fond rozvoje bydlení

Žádost o poskytnutí zápůjčky z fondu rozvoje bydlení

Statut Fondu rozvoje bydlení

Příspěvek na podporu individuální bytové výstavby

Právní předpisy města

Platné obecně závazné vyhlášky města

Platná nařízení města

Územní plán

Návrh Územního plánu Staré Město ke společnému jednání

Územní plán města

Zastavovací studie areálu Školního hospodářství

Zpráva o uplatňování územního plánu

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu města

Ocenění města

Cena města

Ocenění dobrovolníků

Symboly

Logo města

Znak města

Vlajka města

Poplatky

Poplatek za psa

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Žádosti

Oznámení, ohlášení

Souhlas se zasláním pozvánky na vítání dětí

Oznámení o pořádání veřejného kulturního podniku

Ohlášení ztráty OP

Oznámení o přijetí příjmení po rozvodu

Odpadové hospodářství

Harmonogram svozu odpadů

Svoz plastového odpadu

Ostatní

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...