OCENĚNÍ MĚSTA

Cena města

Cena města se uděluje za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji, reprezentaci a propagaci, jakož i k ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů. Jedná se především o ocenění v těchto oblastech:

  • Kulturní a duchovní činnost
  • Umělecká činnost – hudba, tanec, zpěv, výtvarné dílo, fotografie, film
  • Výchova a vzdělávání – činnost pedagogická, vychovatelská, významný studijní výsledek
  • Sportovní činnost – trenér, cvičitel, sportovní výkon jednotlivce, kolektivu
  • Podnikání – hospodářský rozvoj města
  • Péče o životní prostředí
  • Sociální a charitativní činnost
  • Hrdinský čin
  • apod.

Cena města se uděluje jednou ročně, zpravidla za uplynulý kalendářní rok. Cena může být udělena i jako ocenění několikaleté činnosti v určité oblasti. Na cenu není právní nárok.
Oceněna může být fyzická osoba, právnická osoba či kolektiv osob bez právní subjektivity, které mají trvalé bydliště či sídlo na území města. Výjimečně může být cena udělena i osobám, které podmínku pobytu či sídla v době udílení ceny nesplňují, vždy se však musí jednat o osoby, které ve městě působily a žily.

Ocenění dobrovolníků

Oceňování se uděluje za účelem vyzdvižení nezastupitelné role dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit ve Starém Městě. Oceňování je zveřejněno formou výzvy na webových stránkách města Staré Město. Vyhlášení výzvy probíhá zpravidla 1× ročně a schvaluje ho rada města.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...