KONTAKTY ÚŘADU

Starosta

Starosta

Jméno Email Telefon
Mgr. Martin Zábranský zabransky@staremesto.uh.cz +420 572 416 402

Místostarosta

Místostarosta

Jméno Email Telefon
Ing. Kamil Psotka psotka@staremesto.uh.cz +420 572 416 403

Tajemník úřadu

Tajemník úřadu

Jméno Email Telefon
Ing. Robert Staufčík staufcik@staremesto.uh.cz +420 572 416 430

Oddělení tajemníka

Referent

Jméno Email Telefon
Mgr. Darina Málková
Dotace
malkova@staremesto.uh.cz +420 572 416 433
Irena Wunderlichová
Veřejné zakázky
wunderlichova@staremesto.uh.cz +420 572 416 432

Odbor finanční

Vedoucí odboru

Jméno Email Telefon
Ing. Alena Holubová holubova@staremesto.uh.cz +420 572 416 470

Referent

Jméno Email Telefon
Michaela Holásková
Poplatky za svoz odpadu, poplatky ze psů, poplatek z ubytovací kapacity, jejich vyměření a následné vymáhání, půjčky FRB
holaskova@staremesto.uh.cz +420 572 416 472
Kateřina Popelková
Provozní účetní
popelkova@staremesto.uh.cz +420 572 416 473
Lenka Tomečková
Pokladní
tomeckova@staremesto.uh.cz +420 572 416 474
Ing. Zdislava Zvardoňová
Účetní, evidence majetku
zvardonova@staremesto.uh.cz +420 572 416 471

Odbor hospodářsko-správní

Vedoucí odboru

Jméno Email Telefon
Ing. Pavel Vrána vrana@staremesto.uh.cz +420 572 416 446

Referent

Jméno Email Telefon
Pavla Dorotíková
Evidence obyvatel, ověřování, CZECHPOINT
dorotikova@staremesto.uh.cz +420 572 416 441
Markéta Fabiánová
Podatelna, informace, komunikace s veřejností
fabianova@staremesto.uh.cz +420 572 416 411
Martina Fryštáková
Personalistka, mzdová účetní
frystakova@staremesto.uh.cz +420 572 416 407
Vendula Nožičková
Asistentka starosty
sekretariat@staremesto.uh.cz +420 572 416 401
Jana Sládková
Školství, dotace, příspěvkové organizace, přestupky
sladkova@staremesto.uh.cz +420 572 416 444
Hana Štěrbová
Matrika, volby
sterbova@staremesto.uh.cz +420 572 416 443

Redaktor

Jméno Email Telefon
Aleš Korvas
Redaktor novin
noviny@staremesto.uh.cz +420 572 416 445

Oddělení sociální

Vedoucí oddělení

Jméno Email Telefon
Mgr. Šárka Bartošíková bartosikova@staremesto.uh.cz +420 572 416 442

Referent

Jméno Email Telefon
Bc. Vlastimil Malát
Sociální pracovník
malat@staremesto.uh.cz +420 572 416 447

Odbor správy majetku, investic a ŽP

Vedoucí odboru

Jméno Email Telefon
Ing. Markéta Hrušková hruskova@staremesto.uh.cz +420 572 416 420

Referent

Jméno Email Telefon
Bc. Johana Homolová Zůbková
Nájemní smlouvy, agenda hrobových míst
zubkova@staremesto.uh.cz +420 572 416 422
Jiří Obdržálek
Referent komunikace (silniční správní úřad), veřejná prostranství
obdrzalek@staremesto.uh.cz +420 572 416 421
Mgr. Eva Schneiderová
Životní prostředí
schneiderova@staremesto.uh.cz +420 572 416 423

Oddělení přípravy a realizace investic

Vedoucí oddělení

Jméno Email Telefon
Ing. Petr Baxa baxa@staremesto.uh.cz +420 572 416 425

Referent

Jméno Email Telefon
Ing. Helena Malíková malikova@staremesto.uh.cz +420 572 416 424

Odbor stavebního uřadu a územního plánu

Vedoucí odboru

Jméno Email Telefon
Ing. Helena Štolhoferová stolhoferova@staremesto.uh.cz +420 572 416 450

Referent

Jméno Email Telefon
Bc. Darja Horáková horakova@staremesto.uh.cz +420 572 416 452
Marie Lukšová
Sekretářka odboru
luksova@staremesto.uh.cz +420 572 416 451
Ing. Kateřina Pleváková plevakova@staremesto.uh.cz +420 572 416 453
Ivana Slováková slovakova@staremesto.uh.cz +420 572 416 455
Dagmar Slováková dslovakova@staremesto.uh.cz +420 572 416 454

Městská policie

Velitel městské policie

Jméno Email Telefon
Miroslav Nosek nosek@staremesto.uh.cz +420 572 416 416
+420 602 781 903

Strážník městské policie

Jméno Email Telefon
Bc. Petr Hubáček
Strážník
+420 572 416 416
Josef Kovalčík
Strážník
+420 572 416 416
Bohdana Valentová
Strážník
+420 572 416 416

Městská knihovna

Vedoucí knihovny

Jméno Email Telefon
Iva Bříštělová knihstmesto@uh.cz +420 572 541 009

Knihovnice

Jméno Email Telefon
Pavlína Elšíková knihstmesto@uh.cz +420 572 541 009

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...