VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Veřejnoprávní smlouva o přenosu působnosti k projednávání přestupků

Touto veřejnoprávní smlouvou město Staré Město přenáší s účinností ode dne 1. 4. 2021 na město Uherské Hradiště v souladu s ust. § 105 zákona o odpovědnosti za přestupky veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků ve správním obvodu města Staré Město.

Veřejnoprávní smlouva o sociálně-právní ochraně dětí

Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými orgány v oblasti sociálněprávní ochrany dětí pro správní obvod města Staré Město.

Veřejnoprávní smlouva o zajišt'ování výkonu úkolů podle zákona č. 553/199lSb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů – Staré Město – Zlechov

Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při výkonu sjednaných činností obecní policie na území obce Zlechov, která obecní policii nezřídila.

Veřejnoprávní smlouva o zajišt'ování výkonu úkolů podle zákona č. 553/199lSb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů – Staré Město – Huštěnovice

Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při výkonu sjednaných činností obecní policie na území obce Huštěnovice, která obecní policii nezřídila.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...