VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejné zakázky vypsané Městem Starým Městem jsou k dispozici na profilu zadavatele, který je přístupný na http://www.vhodne-uverejneni.cz/

Název zakázky Datum uveřejnění Poznámka
Zdravotní středisko Staré Město – rekonstrukce kotelny 10.06.2024 Plnění smlouvy
Veřejné osvětlení, Staré Město – 2024 30.05.2024 Příjem nabídek
Autobusová zastávka a přechod pro chodce u Lidového domu ve Starém Městě 22.05.2024 Plnění smlouvy
Snížení energetické náročnosti gastro provozu ZŠ 1720 ve Starém Městě 10.05.2024 Vyhodnocování
Rozšíření hřbitova, Staré Město 04.04.2024 Vyhodnocování
Revitalizace veřejných ploch u BD č. p. 1468 a 1624, Staré Město 03.04.2024 Plnění smlouvy
Správa bytového a nebytového fondu města Staré Město 26.02.2024 Plnění smlouvy
Revitalizace ulice Sochorcovy a Spojovací, Staré Město 23.01.2024 Plnění smlouvy
Rekonstrukce sportovní haly STM – Akustický podhled a osvětlení 29.11.2023 Ukončeno plnění
Sdružené služby dodávky elektrické energie v hladině VN pro Město Staré Město a jeho organizace na rok 2024 14.11.2023 Plnění smlouvy
Bytový dům č.p. 14 na náměstí Hrdinů, Staré Město, odstranění stavby 10.10.2023 Plnění smlouvy
Staré Město – Výměna technologie ČS10 Louky 22.09.2023 Ukončeno plnění
Revitalizace ulice Sochorcovy a Revitalizace ulice Spojovací, Staré Město – VO + příprava pro metropolitní síť 22.09.2023 Plnění smlouvy
Sdružené služby dodávky elektrické energie v hladině NN pro Město Staré Město a jeho organizace na rok 2024 20.09.2023 Plnění smlouvy
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Město Staré Město a jeho organizace na rok 2024 31.08.2023 Plnění smlouvy
Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská – 2. etapa 14.08.2023 Plnění smlouvy
Hřbitovní zeď Staré Město 19.06.2023 Plnění smlouvy
Dodávka gastro vybavení 27.04.2023 Ukončeno plnění
Úpravy prostranství za smuteční síní na hřbitově ve Starém Městě – II. Etapa 27.04.2023 Ukončeno plnění
Elektromobily Staré Město 29.03.2023 Ukončeno plnění
Nová komunikace v ulici Konstantinova – jih, Staré Město 24.03.2023 Ukončeno plnění
Rekonstrukce střechy BD Luční čtvrť č. p. 2050 Staré Město 07.03.2023 Ukončeno plnění
Stavební úpravy smuteční síně na hřbitově ve Starém Městě 06.03.2023 Ukončeno plnění
Revitalizace ul. Nerudova, Staré Město 29.12.2022 Ukončeno plnění
Sadové úpravy areálu Velehradská, Staré Město 09.12.2022 Ukončeno plnění
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Staré Město a jeho organizace na rok 2023 05.12.2022 Ukončeno plnění
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Staré Město a jeho organizace v hladině VN na rok 2023 02.12.2022 Ukončeno plnění
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Staré Město a jeho organizace v hladině NN na rok 2023 02.12.2022 Ukončeno plnění
Centrální pojištění Města Starého Města (pojištění majetku a odpovědnosti) 28.11.2022 Plnění smlouvy
Veřejné osvětlení Staré Město 15.11.2022 Ukončeno plnění
Rekonstrukce podlahy, rekonstrukce plynové kotelny a ústředního vytápění SH Staré Město 13.09.2022 Ukončeno plnění
Kluziště včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě 28.06.2022 Plnění smlouvy
Revitalizace ulice Škroupova, Staré Město – Špitálky 13.06.2022 Ukončeno plnění
Parčík v ul. Za Mlýnem, Staré Město 06.06.2022 Ukončeno plnění
Parkoviště v ulici Luční čtvrť, Staré Město 02.06.2022 Ukončeno plnění
Staré Město – Úpravy prostranství před radnicí 12.04.2022 Ukončeno plnění
Vestavba osobního výtahu v bytovém domě – DPS č. p. 1707 02.05.2022 Ukončeno plnění
Revitalizace ulice Slavomírovy, Staré Město 17.05.2022 Ukončeno plnění
Staré Město, Veřejné prostranství Za Radnicí – projektová dokumentace 18.05.2022 Plnění smlouvy
Sportovní areál u ZŠ 1720 18.05.2022 Ukončeno plnění
Revitalizace zahrady MŠ Komenského 27.05.2022 Ukončeno plnění
Město Staré Město – mapový portál 16.11.2021 Plnění smlouvy
Veřejné osvětlení Huštěnovská, Staré Město 11.03.2022 Ukončeno plnění
Úpravy prostranství před smuteční síní na hřbitově ve Starém Městě – I. Etapa 04.03.2022 Ukončeno plnění
Areál bývalé drůbežárny ve Starém Městě – odstranění stavby 06.12.2021 Ukončeno plnění
Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská – projektová dokumentace – 2. etapa 15.02.2022 Ukončeno plnění
Místní komunikace Nová čtvrť a Finská čtvrť 02.02.2022 Ukončeno plnění
Staroměstské noviny – redakční činnost 06.01.2022 Plnění smlouvy
Vytvoření nových webových stránek města Staré Město 09.08.2021 Ukončeno plnění
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Staré Město a jeho organizace na rok 2022 25.11.2021 Ukončeno plnění
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Staré Město a jeho organizace na rok 2022 25.11.2021 Ukončeno plnění
ÚZEMNÍ PLÁN STARÉ MĚSTO 22.11.2021 Plnění smlouvy
Změna technologie světelného signalizačního zařízení (SSZ) SK1 ,,U Podjezdu“ ve Starém Městě 22.11.2021 Ukončeno plnění
Město Staré Město – Elektronická úřední deska 09.08.2021 Ukončeno plnění
Koncepce komunikace Městského úřadu Staré Město s veřejností 09.08.2021 Ukončeno plnění
Odstranění objektu č. p. 601, Staré Město 22.10.2021 Ukončeno plnění
Parkovací automaty, Staré Město 22.10.2021 Ukončeno plnění
Hřbitov Staré Město – oprava chodníků mezi hrobovými místy – etapa 2 03.08.2021 Ukončeno plnění
Parkoviště a chodník Zerzavice, Staré Město 04.02.2021 Ukončeno plnění
EVENT centrum – sanace vlhkosti ve vstupním objektu a v Jezuitském skle­pě 21.07.2021 Ukončeno plnění
Parkoviště Alšova – U Sklépka, Staré Město 08.07.2021 Ukončeno plnění
Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská – demolice objektů 28.06.2021 Ukončeno plnění
Základní škola č.p. 1720, Staré Město – Vybavení šaten šatními skříňkami 01.06.2021 Ukončeno plnění
Vodní nádrž JAMA – odstranění sedimentů 19.05.2021 Ukončeno plnění
Stavební úpravy prostoru šaten ZŠ č. p. 1720, Staré Město 27.04.2021 Ukončeno plnění
Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město 14.04.2021 Ukončeno plnění
Vzdělávací a volnočasové centrum, Staré Město – projektová dokumentace 23.02.2021 Plnění smlouvy
Revitalizace ulice Tyršova, Staré Město 02.02.2021 Ukončeno plnění
Rekonstrukce bazénů na koupališti Širůch – projektová dokumentace 29.01.2021 Ukončeno plnění
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Staré Město a jeho organizace na rok 2021 27.10.2020 Ukončeno plnění
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Staré Město a jeho organizace na rok 2021 26.10.2020 Ukončeno plnění
Demolice kolejí SŽDC a vytvoření zpevněné plochy 14.10.2020 Ukončeno plnění
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu 25.09.2020 Ukončeno plnění
Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie 25.09.2020 Ukončeno plnění
Hřbitov Staré Město – Oprava chodníků mezi hrobovými místy, etapa 1 18.08.2020 Ukončeno plnění
Revitalizace ulice Hradišťská, Staré Město – sever – projektová dokumentace 25.06.2020 Plnění smlouvy
Parkoviště ulice Úprkova, Staré Město 05.05.2020 Ukončeno plnění
Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská Staré Město, SO 190 – Komunikace a zpevněné plochy 19.03.2020 Ukončeno plnění
Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město 1000 26.11.2019 Ukončeno plnění
Kluziště včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě – projektová dokumentace 26.09.2019 Ukončeno plnění
Staré Město, Finská čtvrť zpevněné plochy 10.09.2019 Ukončeno plnění
Snížení energetické náročnosti DPS č.p. 2015, ulice bratří Mrštíků, Staré Město 22.08.2019 Ukončeno plnění
Dopravní automobil pro JSDH Staré Město 16.08.2019 Ukončeno plnění
Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace, ul. Tyršova, Staré Město 16.08.2019 Ukončeno plnění
Oprava chodníků hřbitov Staré Město 22.07.2019 Ukončeno plnění
Vodní plocha v polní trati Olší, k. ú. Staré Město 19.07.2019 Ukončeno plnění
Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben – interier – dodávka školních pomůcek 28.06.2019 Ukončeno plnění
Revitalizace ulice Velehradské, Staré Město 17.06.2019 Ukončeno plnění
Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben – interier – dodávka školních pomůcek 25.04.2019 zakázka byla zrušena
Městský úřad Staré Město – klimatizace v 1. a 2. NP – přístavba a část staré budovy 24.04.2019 Ukončeno plnění
Úprava ÚT ZŠ Komenského 1720 – pavilon B 15.02.2019 Ukončeno plnění
Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 01.02.2019 Ukončeno plnění
Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben – interier 01.02.2019 Ukončeno plnění
Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – Stavební úpravy MŠ Rastislavova 01.02.2019 Zadávací řízení zrušeno
Přírodní zahrada MŠ Rastislavova Staré Město 05.12.2018 Ukončeno plnění
Založení prvků ÚSES v lokalitě V Rybnících, k.ú. Staré Město 03.12.2018 Ukončeno plnění
Přemístění čápů do nového hnízdiště v areálu ZŠ 21.11.2018 Ukončeno plnění
Chodník, veřejné osvětlení Trávník II 20.11.2018 Ukončeno plnění
Modernizace učeben II. stupně ZŠ 06.09.2018 Ukončeno plnění
Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město 1000 – projektová dokumentace 24.08.2018 Ukončeno plnění
Modernizace učeben II. stupně ZŠ – dodávky 14.08.2018 Ukončeno plnění
Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben – interier 14.08.2018 Ukončeno plnění
Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben 12.08.2018 Ukončeno plnění
Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě 09.08.2018 Ukončeno plnění
Modernizace učeben II. stupně ZŠ 01.08.2018 Zadávací řízení zrušeno
Rekonstrukce místní komunikace ul. Salašská, Staré Město, 2. etapa 19.07.2018 Ukončeno plnění
Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – stavební úpravy MŠ Rastislavova 18.07.2018 Ukončeno plnění
Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 29.06.2018 Ukončeno plnění
Rekonstrukce zpevněných ploch v ulici Komenského 27.06.2018 Ukončeno plnění
Parková úprava u ZŠ 1720 Staré Město, 1. etapa, 1. část 29.05.2018 Ukončeno plnění
Přístavba víceúčelové sportovní haly Staré Město – stavební úpravy 23.05.2018 Ukončeno plnění
Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město 715 10.05.2018 Ukončeno plnění
Staré Město, ul. Trávník – komunikace a kanalizace 17.05.2018 Ukončeno plnění
Stavební úpravy budovy Městského úřadu ve Starém Městě 27.04.2018 Ukončeno plnění
Společensko – kulturní centrum Staré Město – stavební úpravy 06.03.2018 Ukončeno plnění
Dodatečné dodávky k projektu "Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska – varovný informační systém 19.09.2014 Ukončeno plnění
SSZ přechodu pro chodce SP4 Brněnská Staré Město 16.09.2014 Ukončeno plnění
Cyklostezka č. 47 – rekonstrukce lávky přes Baťův kanál 14.08.2014 Ukončeno plnění
Místní komunikace ulice Zelnitiusova Staré Město 24.07.2014 Ukončeno plnění
Základní škola č.p. 1720 – rekonstrukce kotelny ZŠ 03.07.2014 Ukončeno plnění
Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě 05.05.2014 Ukončeno plnění
Rozcestí Velké Moravy 10.03.2014 Ukončeno plnění
Modernizace Azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě 14.01.2014 Ukončeno plnění
Výměna vnějších výplní otvorů-Dům s pečovatelskou službou Velehradská 1707 Staré Město 27.11.2013 Ukončeno plnění
Chodník ulice Michalská – Staré Město 29.10.2013 Ukončeno plnění
Sociální buňky Rybníček 09.07.2013 Ukončeno plnění
Zateplení přístavby víceúčelové sportovní haly 12.06.2013 Ukončeno plnění
Oprava místní komunikace Obilní čtvrť Staré Město 23.05.2013 Ukončeno plnění
Bezbariérový chodník na ulici Velehradské a U Sklépka ve Starém Městě 23.05.2013 Ukončeno plnění
Event centrum u Památníku Velké Moravy 13.05.2013 Ukončeno plnění
Rekonstrukce domů č. p. 2049 a 2050, ulice Luční čtvrť, Staré Město 13.05.2013 Ukončeno plnění
Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska – digitální povodňový plán 24.04.2013 Ukončeno plnění
Komplexní zajištění údržby majetku města Staré Město 23.04.2013 Plnění smlouvy
Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska – varovný informační systém 06.02.2013 Ukončeno plnění
Svoz odpadů na území města Staré Město 04.02.2013 Plnění smlouvy
Místní komunikace Rastislavova Staré Město 29.11.2012 Ukončeno plnění
Bezbariérový chodník Zerzavice – Moravní nábřeží ve Starém Městě 26.11.2012 Ukončeno plnění
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Staré Město 22.11.2012 Ukončeno plnění
Veřejná zakázka na sdružené dodávky zemního plynu pro město 22.11.2012 Ukončeno plnění
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro Město Staré Město 23.11.2012 Ukončeno plnění
Sdružené služby dodávek elektrické energie pro Město Staré Město 23.11.2012 Ukončeno plnění
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Staré Město 19.11.2012 Zadávací řízení zrušeno
Obnova ekosystemu odstavenych ramen reky Moravy 19.11.2012 Ukončeno plnění
Obnova ekosystemu odstavenych ramen reky Moravy-TDI-administrace projektu 19.11.2012 Ukončeno plnění

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...