KOMISE RADY

Iniciativní a poradní orgány zřízené radou města. Komise předkládají radě města svá stanoviska a náměty. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídají starostovi. Blíže ke komisím § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Komise pro územní plán a územní rozvoj

předseda komise Mgr. Vratislav Brokl
místopředseda komise Ing. Vojtěch Foltýnek

 • člen komise Ing. Pavel Bartošík
 • člen komise Ing. David Mišťúrik
 • člen komise Ing. Markéta Sprinzlová, Ph.D.
 • člen komise Ing. Rostislav Mazáč
 • člen komise p. Jan Žitňanský
 • člen komise Mgr. Michal Hampala
 • člen komise p. František Sadílek
 • člen komise Ing. Kamil Psotka
 • člen komise p. Josef Maňák
 • tajemnice komise Ing. Helena Štolhoferová

Kulturní komise

předseda komise Ing. Kamil Psotka
místopředseda komise p. Erik Feldvabel

 • člen komise Martin Baláž, DiS.
 • členka komise p. Pavla Stuchlá
 • člen komise Bc. Milan Horák
 • člen komise p. Josef Vanda
 • člen komise Pavel Berka, dipl. um.
 • členka komise Mgr. Kateřina Vránová
 • člen komise Ing. Jiří Jelínek
 • člen komise p. Martin Rozumek
 • stálá členka komise Mgr. Marie Pešlová
 • stálý člen komise Bc. Roman Janík
 • tajemnice komise p. Pavla Dorotíková

Sociální komise

předsedkyně komise – p. Marie Hráčková
místopředsedkyně komise p. Františka Pavlicová

 • členka komise p. Ludmila Řimáková
 • členka komise p. Pavlína Hájková
 • členka komise p. Hana Janušková
 • člen komise p. František Černý
 • členka komise MUDr. Zuzana Psotková
 • členka komise Bc. Šárka Železníková
 • tajemnice komise p. Irena Martínková

Redakční rada Staroměstských novin

předsedkyně komise p. Veronika Kaštánková
místopředseda komise Jan Plevák, DiS.

 • člen komise Ing. Michal Jakšík
 • člen komise Mgr. David Lukáš
 • člen komise Ing. Tomáš Dostalík
 • člen komise Ing. Petr Jarotek
 • členka komise Ing. arch. Lucie Nováková
 • tajemník komise Bc. Aleš Korvas

Komise pro partnerství měst

předsedkyně: Mgr. Helena Hlavačková, Ph.D.
místopředseda p. František Ingr

 • členka komise Ing. Ludmila Jelínková
 • členka komise p. Šárka Jakšíková
 • členka komise Mgr. Jana Broklová
 • člen komise Ing. Josef Vaculík
 • členka komise Mgr. Jana Ferdová
 • člen komise Bc. Aleš Korvas
 • členka komise Ing. Antonie Řádková
 • tajemnice komise Mgr. Eva Schneiderová

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...