KOMISE RADY

Iniciativní a poradní orgány zřízené radou města. Komise předkládají radě města svá stanoviska a náměty. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídají starostovi. Blíže ke komisím § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Komise pro uzemní plán a ÚR

předseda komise Ing. Pavel Bartošík
místopředseda komiseIng. Josef Trňák

 • člen komise p. Jiří Vojtěšek
 • člen komise p. Jiří Bartošík
 • člen komise Mgr. Michal Hampala
 • člen komise p. Jan Ševčík
 • člen komise Bc. Karel Šuranský
 • člen komise p. Libor Vaďura
 • člen komise p. Josef Maňák
 • člen komise Ing. Kamil Psotka
 • tajemnice komise Ing. Helena Štolhoferová

Kulturní komise

předseda komise Mgr. Martin Zábranský
místopředseda komise p. Erik Feldvabel

 • člen komise Mgr. Richard Vodička
 • člen komise Ing. Jiří Jelínek
 • člen komise p. Jiří Zambal ml.
 • člen komise Bc. Milan Horák
 • člen komise p. Josef Vanda
 • členka komise Mgr. Kateřina Vránová
 • člen komise Martin Baláž DiS.
 • stálá členka komise p. Pavla Stuchlá
 • stálý člen komise Bc. Roman Janík
 • tajemnice komise p. Pavla Dorotíková

Sociální komise

předsedkyně komise – p. Františka Pavlicová
místopředsedkyně komise p. Marie Hráčková

 • členka komise p. Pavlína Hájková
 • členka komise Mgr. Šárka Bartošíková
 • členka komise p. František Černý
 • členka komise p. Hana Janušková
 • člen komise Ing. Kamil Psotka
 • členka komise p. Ludmila Řimáková
 • stálá členka komise Bc. Irena Čechalová
 • tajemnice komise p. Irena Martínková

Redakční rada novin

předseda komise Ing. Vojtěch Foltýnek
místopředseda komise Ing. Petr Straka

 • člen komise Ing. Michal Jakšík
 • člen komise Ing. Tomáš Dostalík
 • člen komise p. Petr Jarotek
 • člen komise p. Veronika Kaštánková
 • tajemník komise p. Aleš Korvas

Rada pro partnerství měst

předsedkyně: Mgr. Helena Hlavačková, Ph.D.
místopředseda p. František Ingr

 • členka komise p. Ludmila Jelínková
 • člen komise Ing. Michal Jakšík
 • člen komise p. Zdeněk Pavlíček
 • člen komise Ing. Josef Vaculík
 • členka komise Mgr. Jana Ferdová
 • členka komise p. Lucie Nováková
 • členka komise Ing. Antonie Řádková
 • tajemník komise

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...