Implementace prvků eGovernmentu pro Městský úřad Staré Město

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0­.0/19_109/0016709
Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Trvání projektu: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2023

Cílem projektu je rozvíjet efektivní komunikaci Městského úřadu Staré Město s veřejností tak, aby se stal přívětivou a snadno dostupnou institucí pro občany města. Toho bude dosaženo pořízením elektronické úřední desky, modernizací webových stránek, vytvořením geografického informačního systému a zpracováním komunikační strategie jako podkladu pro posílení kontaktních nástrojů pro styk s veřejností.
Cílovými skupinami projektu jsou: zaměstnanci města, volení zástupci a veřejnost.
Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...