PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Mobilní městský nábytek

Hlavní cíl projektu/operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS

V rámci projektu bylo pořízeno 24 kusů zahradních setů skládajících se ze stolu a dvou laviček. Mobilní nábytek bude použit pro účely kulturních a společenských akcí konajících se ve venkovních prostorách.

Celkové náklady na pořízení činily 479.160 Kč, v rámci Programu rozvoje venkova byla poskytnuta dotace ve výši 280.000 Kč.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...