Revitalizace ulice Tyršova

V září byla ukončena kompletní rekonstrukce ulice Tyršova. Zahrnuje opravu komunikace, vytvoření nových parkovacích míst, rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení.
Projekt s názvem „Revitalizace ulice Tyršova“ řeší pouze část z vyjmenovaných činností – rekonstrukci chodníků v ulici včetně zajištění jejich bezbariérovosti a kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení. Tento projekt podpořila Evropská unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, na realizaci přispěla částkou 1.425.000 Kč.
Realizací projektu vzniklo 367,1 m2 nově rekonstruovaných chodníků (délka 238.5 m, šířka 1,5 – 2,5 m) s povrchem z betonové zámkové dlažby. Dále došlo ke zrušení 10 nevyhovujících stožárů veřejného osvětlení a vytvoření 10 nových světelných míst zahrnujících nové stožáry, LED svítidla a nové kabelové vedení.
Dokončený projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy, ke zlepšení prostředí ve městě a snad i ke spokojenosti obyvatel a příležitostných návštěvníků Tyršovy ulice.

Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720

Po modernizaci odborných učeben v pavilony B budovy II. stupně základní školy se žáci ve školním roce 2021/2022 mohou těšit na prohloubení technických znalostí v nových učebnách pracovních činností vybudovaných v pavilonu A.
Jedna z učeben bude zaměřena na využití moderní technologie 3D tisku a vybavena dvěma systémovými 3D tiskárnami. Ve druhé učebně bude umístěna interaktivní tabule a dataprojektor.
Součástí projektu je i vybudování bezbariérového přístupu od vstupních prostor do pavilonu A prostřednictvím bezbariérové plošiny.
Realizace projektu usnadní a zkvalitní výuku technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi. Žáci budou mít větší šanci uspět v dalším studiu a následně na trhu práce. Pedagogům realizace ulehčí odbornou přípravu. Modernizované učebny přizpůsobené současným požadavkům na vzdělávání a jejich vybavení zatraktivní výuku a podnítí zájem žáků o vyučované předměty.
Celkové náklady projektu jsou 2.070.992,73 Kč (stavební práce, vybavení učeben nábytkem a elektronikou, bezbariérová plošina). Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Integrovaného regionálního operačního programu EU. Získal dotaci ve výši 1.933.250 Kč.

Revitalizace ulice Karolíny Světlé, Staré Město

Projekt řeší rekonstrukci chodníků v rozsahu celé ulice včetně zajištění jejich bezbariérovosti a kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení zahrnující i výměnu svítidel.
Realizací projektu vzniklo 540,975 m2 nově zrekonstruovaných chodníků (délka 360,65 m, šířka 1,5 m) s povrchem ze zámkové dlažby v pískovém odstínu. Bylo zrušeno 9 nevyhovujících stožárů veřejného osvětlení a vytvořeno 9 nových světelných míst VO včetně uložení nového kabelu.
Hlavním cílem projektu bylo zejména zvýšení bezpečnosti pro pěší, zlepšení nevyhovující dopravně – bezpečnostní situace, zlepšení podmínek pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a dále celkové zatraktivnění zájmového území a zlepšení prostředí k životu obyvatel města.
Celkové náklady projektu jsou 1 691 782,00 Kč. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie. Získal dotaci ve výši 1.425.000 Kč.

Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben

Projekt řeší vybudování půdní vestavby se čtyřmi odbornými učebnami v budově I. stupně ZŠ. Bezbariérové zpřístupnění všech podlaží zajistí osobní výtah. Součástí projektu je internetové pokrytí všech učeben v budově. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.

Modernizace učeben II. stupně ZŠ

Evropská unie podpořilaprojekt modernizace 9 odborných učeben včetně přípraven a kabinetů v budově II. stupně ZŠ. Součástí projektu je i zajištění bezbariérového přístupu pomocí výtahu a internetové pokrytí všech učeben v budově.

Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 a stavební úpravy MŠ Rastislavova

Předmětem projektu je stavební rekonstrukce objektu bývalé kotelny ZŠ č. p. 1720 a stavební úpravy prostor bývalé ZUŠ v objektu mateřské školy Rastislavova č. p. 1800. Vznikne plně vybavené a bezbariérové zázemí pro zájmové vzdělávání, které zajišťuje příspěvková organizace města – Středisko volného času Klubko.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...