zabransky150.jpg (35 KB)

Mgr. Martin Zábranský

Email : zabransky@staremesto.uh.cz
Tel. :
572 416 402

  • Starosta zastupuje město navenek.
  • Starostu volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů.
  • Starosta rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města.
  • Starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města.
  • Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města.
  • Starosta zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města.
  • Starosta za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu měs­ta.
  • Starosta plní úkoly vyplývající z činnosti v oblasti financí, investic, dotací a řídí městskou policii.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...