MĚSTSKÝ ÚŘAD

 • Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci zařazení do městského úřadu
 • Městský úřad Staré Město je pověřeným obecním úřadem
 • Městský úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada města
 • Městský úřad vykonává přenesenou působnost(státní správu) podle §61, odst.(1), písm. a) zákona č.128/2000 o obcích s vyjímkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města

Správní obvod pověřeného městského úřadu Staré Město

 • Staré Město
 • Jalubí
 • Modrá
 • Salaš
 • Sušice
 • Velehrad

Správní obvod stavebního úřadu Staré Město

 • Staré Město
 • Jalubí
 • Kostelany nad Moravou
 • Modrá
 • Salaš
 • Velehrad

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...