NOVINKY

17. 6. 2024 9:40

Návrh jízdních řádů

Informace městského úřadu

Správa železnic, s.o. zveřejnila v minulých dnech návrh jízdních řádů na období 15. prosince 2024 – 13. prosince 2025. (https://www.spravazeleznic.cz/…-na-rok-2025) Do 10. července 2024 je možné zasílat k navrhovaným jízdním řádům připomínky. Pro tratě v Zlínském kraji jsme připravili formulář (https://forms.office.com/e/kYfZQExpdg), jehož prostřednictvím lze připomínky podávat na naši organizaci. Zaslané podněty se budeme snažit v maximální možné míře projednat a zapracovat s dopravci a Správou železnic. Upozorňujeme však, že na zaslané podněty nebudeme jmenovitě odpovídat.12. 7. 2024

Milostivé léto 2024

Informace městského úřadu
27. 6. 2024

Event photo gallery

Informace městského úřadu

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...