ZHODNOCENÍ ROKU 2022 A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ STAROSTY, PF 2023

Milí spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám popřál do nového roku 2023 hodně úspěchů, štěstí a zdraví. Vykročte do něj s odvahou a pozitivním myšlením. Začátek nového roku je také okamžikem, kdy bilancujeme a hodnotíme, co se nám podařilo a co nikoliv. Je zcela přirozené poučit se z životních chyb a neúspěchů, které nás během minulého roku potkaly, snažit se je napravit či pracovat na jejich odstranění.

Máme za sebou náročný rok. V prvních měsících jsme se ještě podřizovali protikovidovým opatřením. Záhy začala válka na Ukrajině a my jsme pomáhali uprchlíkům jak humanitární pomocí, tak s jejich ubytováním. Než jsme se z toho stačili vzpamatovat, přišel podzim a s ním energetická a ekonomická krize.

I pro mne byl konec roku náročný. Poprvé v roli starosty jsem připravoval rozpočet města, který musí pokrýt zvyšující se provozní náklady a nesmí opomenout dlouho připravované a chystané investice. V tomto je mi velkou oporou profesionální tým našeho Městského úřadu a členové Zastupitelstva města Starého Města.

Dovolte mi, abych krátce zhodnotil loňské novinky v oblasti investic, jejichž přípravu a realizaci koordinovala původní rada města a předcházející starostové a místostarostové. Děkuji Vám, milí spoluobčané, za Vaši trpělivost při jejich realizaci – věřím, že Vám do budoucna přinesou radost a povedou ke zkvalitnění života v našem městě.

Rok 2022 se nesl v duchu rekonstrukcí ulic. Úspěšně byla dokončena revitalizace ulice Nová čtvrť, Finská, Slavomírova a Škroupova. Ještě jednou moc děkuji všem obyvatelům dotčených ulic za trpělivost. Dlouhý termín realizace většinou souvisí se společnou rekonstrukcí vodovodu, kanalizace nebo nízkého napětí. Dokončili jsme také výstavbu workoutového hřiště u 2. stupně základní školy a dětského hřiště Za Mlýnem. Odstraněním sedimentů jsme revitalizovali Vodní nádrž Jama.

Zatím největší demoliční akce města poslaly k zemi stavby bývalého Školního hospodářství a dolní drůbežárny.

Ve sportovním areálu Širůch jsme zahájili výstavbu kluziště včetně zázemí.

Upravili jsme prostranství před smuteční síní na hřbitově a vystavěli nové parkoviště na Luční čtvrti.

Seniorům žijícím v Domě s pečovatelskou službou na ulici Velehradská jsme vystavěli nový výtah. Nově mohou používat i bezdrátové připojení na internet.

Rád bych Vás také informoval o tom, co chystáme a připravujeme v příštím roce. Rozpočet je opravdu vizionářský, je naplánovaný jako schodkový v celkové výši necelých 107 milionů korun. Rozpočtový schodek je vyrovnán z přebytku hospodaření dosaženého v minulých letech a je kryt z finančních rezerv termínovaných vkladů a spořicích účtů města. Investice s očekávanou dotací budou financovány z již existujícího revolvingového úvěru. Na většinu připravovaných investic budeme žádat nebo již žádáme dotace. Jejich celková výše může dosáhnout až 70 milionů. O tuto částku by se ve výsledku snížil plánovaný rozpočtový schodek.

V oblasti dopravy bude největší akcí revitalizace ulice Nerudova, jejíž obyvatelé se mohou těšit na nové chodníky, komunikaci, parkovací místa a veřejné osvětlení. Proběhne také rekonstrukce slepé ulice u ul. Konstantinova. Ulice Sochorcova a Spojovací dostanou nové veřejné osvětlení. Revitalizací projde také veřejné prostranství kolem bytových domů č. p. 1468 na ulici Velehradská. Pokud Státní fond dopravní infrastruktury podpoří náš projekt na rekonstrukci přechodu pro chodce a autobusové zastávky u Lidového domu, bude přechod opatřen světelnou signalizací pro ochranu chodců, protože jsme si vědomi toho, že již nevyhovuje současným bezpečnostním normám, a také novou autobusovou zastávkou.

Energetických úspor chceme dosáhnout instalací fotovoltaiky na budovy 2. stupně ZŠ a sportovní haly. Sodíková svítidla veřejného osvětlení budou vyměněna za ledková v 1. etapě kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení města. Ekonomický a ekologický provoz očekáváme také od nákupu 2 pracovních elektromobilů pro Technické služby Starého Města.

Největší investicí do sportovního zařízení města je výstavba venkovního kluziště, která se přesunuje do roku 2023. Naši sportovní halu čeká za předpokladu získání dotace rekonstrukce palubovky, topení a hlediště.

Rozpočet také počítá se zahájením výstavby Volnočasového vzdělávacího centra vedle žluté budovy 1. stupně základní školy. Ředitelé příspěvkových organizací se již těší na její zprovoznění. Realizace stavby je však podmíněna získáním dotace, náklady by totiž měly v roce 2023 dosáhnout 50 milionů korun.

Připravujeme také území bývalého Školního hospodářství pro výstavbu RD Velehradská – 2. etapa. V roce 2023 bude provedena výstavba technické infrastruktury. Následně dojde k rozparcelování pozemků a k jejich prodeji. Ve druhé etapě nabídne město cca 20 stavebních míst.

Přirozenou součástí naší práce je postarat se o důstojné prostředí našeho hřbitova. Upraveno bude prostranství za smuteční síní, rekonstrukcí projde samotná smuteční síň i její sociální zázemí. V nové části hřbitova budou vybudovány nové chodníky, samozřejmostí je též veřejné osvětlení.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem příspěvkovým organizacím města a jejich ředitelům za zodpovědnou práci, kterou přispívají ke spokojenému životu v našem městě.

Vám, milí spoluobčané, přeji v nastávajícím roce 2023 hodně zdraví, pohody a osobní spokojenosti a těším se na další společná setkání.

Mgr. Martin Zábranský, starosta

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...