INFORMACE K ZÍSKÁNÍ DOTACE NA VÝMĚNU KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

Odborná proškolenost pracovníků MAS/okresních měst má velmi pozitivní dopad na kvalitu předložených žádostí. Využijte proto MAS/okresních měst při zpracování žádostí o poskytnutí dotace. Činnost MAS/okresních měst je pro občany ZDARMA, hradí ji plně Zlínský kraj.

Doporučujeme žadatelům, podat žádost o poskytnutí dotace i přes prodloužení termínu zákazu používání kotlů 1. a 2. emisní třídy do 31.8.2024. Na realizaci výměny budou mít žadatelé dva roky od podpisu smlouvy, což je doba dostatečně dlouhá i vzhledem k vytíženosti topenářských firem a dlouhých dodacích lhůt nových kotlů a tepelných čerpadel.

Termín předložení žádostí o poskytnutí dotace je do 31. 8. 2022 do 17h.

Pro podrobné informace mohou žadatelé kontaktovat pracovníky jednotlivých MAS/okresních měst nebo naše pracovníky na telefonu 577 043 411, dále na e-mailu: kotliky@kr-zlinsky.cz.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...