VALNÁ HROMADA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Sbor dobrovolných hasičů ve Starém Městě je jednou z nejdéle fungujících organizací na území města. Stejně jako každý rok před Vánocemi i letos se konala valná hromada, kde starosta SDH Josef Vanda shrnul uplynulý rok a seznámil ostatní členy s tím, co se během roku událo. Všechny přítomné přivítali také starosta města Martin Zábranský spolu s místostarostou Kamilem Psotkou. Právě město patří k největším podporovatelům jednotky ve Starém Městě. Jak zmínil starosta Martin Zábranský, všichni z vedení města jsou si dobře vědomi důležitosti existence jednotky, jejíž členové pomáhají všude tam, kde je potřeba.

Nechyběla ani statistika starosty hasičů Josefa Vandy, kolik měla jednotka výjezdů, kolik družstev se účastnilo hasičských závodů a s jakými výsledky, ale i to, co čeká jednotku v následujícím období.

Velitel jednotky Jakub Kotačka spolu se starostou Josefem Vandou popřáli nejdéle sloužícímu členovi jednotky, který je členem jednotky již 55 let.

„Rád bych jednotce Staroměstských hasičů popřál do nového roku vše nejlepší a hlavně pokud možno co nejméně výjezdů. Pokud už výjezdy budou mít, ať jsou co nejméně tragické. Jak jsme již s panem místostarostou zmínili, jsme moc rádi, že tady tak obětavé členy máme. Vždy, když jsme potřebovali, jsme se na ně mohli spolehnout a nikdy neodmítli pomoc. Za to bychom jim rádi moc poděkovali a popřáli vše nejlepší do dalšího roku,“ uvedl starosta města Martin Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...