PROJEKT U ČERŤÁKU

Plocha u Čerťáku je místem, které míjíme na svých procházkách, ale nikdy se tu vlastně nezastavíme. Není proč, není tady co dělat ani co vidět. Rádi bychom to s vaší pomocí změnili!

Společně s vámi chceme vytvořit místo s mobiliářem a zelení, které by umožnilo zastavit se, odpočinout, případně se sejít a pobýt s přáteli. Místo má sloužit všem a bude vytvořeno tak, aby spojovalo a poskytovalo prostor pro různé skupiny obyvatel. Bude součástí zelené odpočinkové a rekreační zóny, která postupně vzniká v okolí Čerťáku a v prostoru bývalé drůbežárny.

Zamyslete se, prosím, nad tímto prostorem. Jak na Vás působí? Jak jej vnímáte? Co byste tady chtěli dělat? Jak byste jej využili? 

Výstupy z ankety budou tvořit jeden z podkladů pro zadání architektovi, který vytvoří návrh území.

Dne 21.9.2023 se setkáme na místě na plánovacím odpoledni, kde budeme společně přemýšlet o možném řešení a budoucí podobě prostoru.

Anketní formulář

Jsvoji myšlenku nebo názor nám můžete sdělit prostřednictvím anketního formuláře.

Google formulář – https://forms.gle/…8DvnzmN4kUV8

Anketní formulář také každý najde v srpnovém vydání Staroměstských no­vin.

Pozvánka na Plánovací setkání

Současný prostor pohledem fotografa

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...