NOVINKY

18. 11. 2022 9:53

Výzva EG.D k odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení

Informace městského úřadu

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000–6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu, viz příloha.

PřílohyUŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...