VE STARÉM MĚSTĚ SE DO ČTYŘ LET POSTAVÍ 107 BYTOVÝCH JEDNOTEK

Soukromí investoři vystaví ve Starém Městě do čtyř let tři nové bytové domy a nabídnou obyvatelům regionu Slovácka více jak sto nových bytových jednotek.

Nejrychleji postupuje výstavba Bytového domu Hradišťská Staré Město. Základy se začaly kopat už v měsíci lednu. Věžový jeřáb stavby se stal novou dominantou ulice Hradišťská. Bytový dům vyroste na rohovém pozemku ulic Hradišťská a Michalská, naproti staroměstského hřbitova. Třípodlažní stavbu investuje firma ELVOREV Investiční s.r.o. Bytový dům nabídne 13 bytových jednotek s parkováním ve vnitrobloku a před bytovým domem. Moderní stavba bude vytápěna tepelným čerpadlem a bude napájena solární energií z fotovoltaických panelů. Rozpočtové náklady se pohybují kolem 30 milionů a její dokončení se plánuje na rok 2025.

Další výstavba Bytového domu Na Výsluní (vedle staroměstského hřbitova u řeky Moravy) poskytne zájemcům o bydlení ve Starém Městě 57 bytových jednotek. Bude se jednat o nepodsklepenou čtyř a v části půdorysu pětipodlažní moderní budovu. V západní a východní části bude 1. nadzemní podlaží z části vykonzolováno pro parkovací stání. Investorem je společnost H-EDUCO s.r.o. Architektonicky moderní a zajímavá stavba bude obsahovat byty velikosti 1+1 až 4+1 s balkony, lodžiemi nebo v horních patrech s terasou. Investor plánuje v tomto území postavit do budoucna ještě další dva bytové domy.

„Intenzivně jednáme s investory a podílíme se na řešení problémů vznikajících při přípravě projektové dokumentace a poté při realizaci staveb. Jsem rád, že se stavebníci rozhodli investovat v našem městě do rozvoje bytového fondu. Chceme ve městě udržet starousedlíky a také přilákat mladé lidi, kterým region nabízí široké pracovní příležitosti i bohaté sportovní a kulturní vyžití,“ konstatoval Martin Zábranský, starosta města.

Třetím bytovým domem, jehož výstavba bude zahájen v tomto roce je Rezidence Velkomoravská (na náměstí Velké Moravy). Čtyřpodlažní stavba s ustupujícím pátým podlažím nabídne v 1. nadzemním podlaží komerční prostory a technické místnosti a ve vyšších patrech 37 bytů velikosti 1+KK až 4+KK. Investorem je společnost VEMO Projekt s.r.o. Parkování osobních automobilů je zajištěno ve vnitrobloku bytového domu, zbytek parkovacích míst bude vybudován v rámci nového parkoviště Altéře, kde byla uzavřena s investorem smlouva o finančním příspěvku na rozvoj dopravní infrastruktury.

„Výstavba bytových domů přinese pro občany Starého Města jistá omezení, ale věřím, že se s tím vyrovnáme. Počet obyvatel Starého Města kontinuálně klesá, každý rok řádově o desítky. Je proto potřeba vytvořit kvalitní bytové podmínky pro seniory a mladou generaci, aby z regionu neodcházeli. Považuji za důležité, abychom podporovali projekty zaměřené na rozvoj města,“ řekl Martin Zábranský, starosta.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...