REVITALIZACE ULICE SOCHORCOVY – POZOR ZMĚNA !

Na základě vydaného stanoviska Dopravního inspektorátu Uherské Hradiště dochází ke změně dopravního režimu u akce „Revitalizace ulice Sochorcova a Spojovací“. Nové projektové řešení přináší následující změny v dopravním režimu:

 • východní část ulice Sochorcovy od ulice Severní po Spojovací bude jednosměrná s vjezdem ze Severní ulice (provoz cyklistů bude možný v obou směrech)
 • západní část ulice Sochorcovy od ulice Spojovací po křižovatku s ulicí Obilní čtvrť bude obousměrná
 • provoz v ulici Spojovací bude obousměrný.

Revitalizaci dopravních ploch bude předcházet:

 • Pokládka nadzemního vedení NN do země (pod chodník), dříve na střešnících
 • Rekonstrukce vodovodního řadu v obou ulicích včetně domovních přípojek (majitelé vodovodních přípojek starších než rok 2002 byli obesláni SVK ohledně rekonstrukce přípojky)
 • Osazení stožárů veřejného osvětlení včetně pokládky napájecího kabelu, dříve na střešnících
 • Realizace stavební připravenosti pro budoucí optickou kabeláž metropolitní sítě
 • Případná rekonstrukce domovních kanalizačních přípojek (žádáme majitele o prověření jejich technického stavu).

Šířkové poměry jednosměrné komunikace:

 • Úsek komunikace od Spojobvací ulice po dům č.p. 802 – šířka 3,5m
 • Úsek komunikace od RD č.p. 802 po dům č.p. 805 se plynule komunikace rozšiřuje z 3,5m na 4m
 • Úsek komunikace a od domu č.p. 805 po Severní ulici – šířka 4m.

Šířkové poměry obousměrné komunikace:

 • Sochorcova ulice: úsek od Spojovací ulice po Obilní čtvrť – šířka 5m
 • Spojovací ulice – šířka 4,5m.

Parkování v Sochorcově ulici se navrhuje pouze v úseku s jednoměrným provozem (34 podélných stání). V úseku s obousměrným provozem, tzn. mezi ulicí Spojovací a Obilní čtvrtí parkovací stání nebudou; parkování občanů příslušných domů bude zajištěno na svých pozemcích (garáž, dvůr apod.). V ulici Spojovací se zrealizuje parkovací pruh s 6-ti odstavnými místy pro osobní vozidla.

Součástí dopravního prostoru budou dlážděné chodníky šířky. Na jižní straně v ulici Sochorcově mezi jednosměrnou komunikací a fasádou rodinných domů bude zrealizována zpevněná plocha proměnné šířky (1,66m ÷ 2,26m).

Navržené povrchy:-

 • komunikace – asfaltobetonový kryt
 • parkoviště – betonová dlažba šedá drenážní 200/200/80 (distanční spáry 30mm)
 • chodník šířky– betonová dlažba žlutá 200/100/60 s fazetou
 • zpevněná plocha u jižních domů – betonová dlažba šedá 200/100/80 s fazetou
 • zvýšená křižovatka (Sochorcova – Spojovací) – žulové kostky drobné do cementové malty s rampami délky 1,5m ve sklonu 1:19.

Osvětlení ulice bude zajištěno novými svítidly na nových stožárech (13 ks). Pro budoucí metropolitní síť se položí chráničky, které půjdou ve společné rýze s kabelem VO.

Celková délka revitalizovaného úseku činí 401,66m.

Revitalizace dopravních ploch je naplánována na 2.a 3. čtvrtletí roku 2024.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...