NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ MĚSTO KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ

up-obr.jpg (713 KB)Vážení občané, oznamujeme společné jednání o návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Staré Město. Územní plán je pořizován s prvky regulačního plánu dle ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona.

Do návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Staré Město je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 05.01. 2023 do 24.02. 2023:

na MěÚ Staré Město, odboru stavebního úřadu a územního plánu v pondělí a středu od 7.30 do 11.30 a od 12.00 do 16.30, jinak po telefonické domluvě.

Do 22.02. 2023 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Své připomínky podávejte písemnou formou (dle ust. § 22 odst. 3 stavebního zákona) a zasílejte na MěÚ Staré Město, odbor stavebního úřadu a územního plánu, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město. 

Návrh opatření obecné povahy

Územní plán Staré Město

Textová část (Příloha č. 1)

Grafická část (Příloha č. 2)

Odůvodnění územního plánu Staré Město

Textová část (Příloha č. 3)

Grafická část (Příloha č. 4)

Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj

Veřejná vyhláška

Kontakty na odpovědnou osobu

MěÚ Staré Město, odbor stavebního úřadu a územního plánu

náměstí Hrdinů 100

686 03 Staré město

Ing. Helena Štolhoferová

T: 572 416 450

E: stolhoferova@staremesto.uh.cz

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...