HON MYSLIVCŮ NA DROBNOU ZVĚŘ

Podzimní měsíce jsou pro členy mysliveckých sdružení obdobím společných lovů. Nejinak tomu je i ve Starém Městě, kde se v sobotu 12. listopadu 2022 uskutečnil hon na drobnou zvěř. Při společném nástupu lovců, kterých se v areálu Polního mlýna sešlo více než třicet, seznámil přítomné s průběhem honu předseda Mysliveckého sdružení Lípa František Zbraněk. Poté si převzal slovo myslivecký hospodář Zdeněk Vaněk, který kromě bezpečnosti při lovu seznámil myslivce také s tím, jaká zvěř se bude lovit. Počasí bylo ten den skutečně podzimní, celý den se držela hustá mlha a pohyb v terénu nebyl jednoduchý ani pro myslivce, ani pro jejich čtyřnohé pomocníky, kteří jsou při společném honu na drobnou zvěř nezbytní. „Bez skvěle pracujících psů by byl jakýkoliv hon pouze procházkou, zejména v takovém počasí, jaké panovalo v sobotu, je zvěř schovaná v hustých porostech a prakticky neviditelná,“ uvedl František Zbraněk.

Myslivci měli připraveny tři leče, při nich prošli celý revír, i tak byl ale konečný výřad v porovnání s uplynulými ročníky slabší. Za celý den se podařilo myslivcům ulovit tři zajíce, patnáct bažantích kohoutů, dvě kachny, straku a dvě lišky, kterých je v honitbě ve Starém Městě skutečně mnoho. „V letošním mysliveckém roce mají naši členové ulovených pětadvacet lišek. Nutno podotknout, že myslivecký rok končí na konci března, takže lze očekávat, že konečný součet těchto predátorů bude mnohem vyšší,“ dodal Zbraněk.

Text a foto: Aleš Korvas

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...