OBNOVA EKOSYSTÉMU ODSTAVNÝCH RAMEN ŘEKY MORAVY 2018-2022

Stručný popis prací po stavebních objektech:
Stavební práce jsou rozděleny do šesti stavebních objektů a zahrnují revitalizaci říčních ramen řeky Moravy.
Odstranění nánosů a násypů z prostoru původního koryta – slepých ramen (Čerťák, Zasypané, Vytrávené), propojení řeky Moravy v nadjezí a podjezí Kunovského jezu, obnova vtokového objektu z řeky Moravy do prostoru odstavného ramene Čerťák a výtokového objektu z ramene vytrávené zpět do řeky Moravy.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...