VÝROČNÍ SCHŮZE STAROMĚSTSKÝCH RYBÁŘŮ

Dne 20. 3. 2022 se konala v polyfunkčním sále pod kostelem členská schůze MRS z.s.p.s Staré Město. Za minimálního zájmu členské základny, dvaatřiceti přítomných členů, se schůze jako hosté zúčastnili Ing. Kamil Psotka – starosta města, místostarosta Mgr. Martin Zábranský a senátor a místostarosta města Josef Bazala. Z projevu předsedy místní organizace MRS se přítomní dozvěděli, že členskou základnu tvoří 640 členů, z toho 22 žen a 83 členů mládeže do 18 let. Dále předseda MUDr. Aleš Hřib uvedl, že členové staroměstské organizace měli za uplynulý rok 11739 docházek k vodě, na kterých ulovili 6354 kg ryb. Do revíru v katastru Starého Města byly vysazeny rybí násady v celkové hodnotě 652 240 Kč. 

I v letošním roce plánují rybáři ve Starém Městě uspořádat tradiční dětské závody na Širůchu a v srpnu tradiční „Čochtan“ na Čerťáku. V rámci výlovů, rekonstrukce areálu, údržby náhonu a vodních ploch odpracovali členové celkem 1200 brigádnických hodin. Dobudováním eko septiku a sociálního zařízení zvelebili naši rybáři areál „Na Širůchu“ tak, že se zde budou moci pořádat i drobnější společenské akce. 

Petrův zdar.

Text: Aleš Hřib, předseda MRS z.s,p.s Staré Město, Foto: Aleš Vavřiník

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...