ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Přírodní podmínky

Staré Město leží v Dolnomoravském úvalu, v rovině na pravém břehu řeky Moravy v nadmořské výšce 180–190 m. Katastr obce měří 2 084 ha a sousedí s 8 obcemi – Uherským Hradištěm, Huštěnovicemi, Jalubím, Kněžpolem, Kunovicemi, Kostelanami nad Moravou, Velehradem a Zlechovem.
Z geologického hlediska leží v tzv. vídeňské pánvi obklopené pahorkatinami a vrchovinami pásma Západních Karpat. Hlavním vodním útvarem, historickou i současnou krajinnou dominantou regionu, je řeka Morava, která se při ojedinělých meteorologických podmínkách stává nebezpečným živlem, jako tomu bylo při povodni v červenci 1997.

Staré Město a celý Dolnomoravský úval náleží do teplé klimatické oblasti s dlouhým, teplým a suchým létem a krátkou zimou. Průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 8,7 – 9,4 °C, nejchladnějším měsícem roku je leden s průměrnými teplotami –1,9 – 2,2 °C. Nejteplejším měsícem je červenec, kdy průměrná teplota dosahuje přes 19°C. Absolutní maximum však vystupuje na 35°C.
Převažujícím biotopem na katastru Starého Města byla původně niva řeky Moravy, která zde meandrovala a vytvářela slepá ramena, mělčiny, zátočiny, ostrůvky a nivní louky. Na vhodných místech postupně vznikaly na život bohaté lužní lesy, které byly neustále atakovány a ovlivňovány přítomností vody. V novodobé historii byly lesy postupně vymýceny, vodní toky zregulovány, některá slepá ramena zanikla buď přirozeně, nebo lidskou činností a na zbývajících plochách se v dosahu vody udržel biotop sezónně zaplavovaných luk, které byly dalšími úpravami vysušovány, postupně stále intenzivněji zemědělsky obhospodařovány nebo, jak bývá dnes zvykem, využívány k zástavbě. Nejcennější fragmenty přírody se uchovaly ve slepých ramenech Čerťák, Pod Cukrovarem, na Přední i Zadní Morávce a jejich nejbližším okolí, na staroměstských loukách, kolem Baťova kanálu a kolem potoka Salaška, lemovaného stále se ztenčujícím břehovým porostem.

Dopravní spojení

Staré Město leží na železniční trati Břeclav–Přerov, na mezinárodní silnici E 50 a silnici I. třídy I/55.

Samospráva, obyvatelstvo, společenský život

Po řadu století bylo Staré Město spjato s Uherským Hradištěm a zastávalo funkci jeho předměstí. Součástí Uherského Hradiště bylo v letech 1943–1945, 1949–1954 a naposled od roku 1971 do 26. listopadu 1990, kdy bylo rozhodnuto o jeho osamostatnění. Od 1. ledna 1991 se stalo Staré Město samostatnou obcí a od 1. ledna 1996 byl změněn název obce na Staré Město bez přívlastku „u Uherského Hradiště“. Městem bylo vyhlášeno 1. listopadu 1997.
V současné době (k 7. 1. 2023) žije ve Starém Městě 6477 obyvatel, z nich 3 102 jsou muži a 3 375 ženy. Z hlediska věkové struktury je nejpočetnější skupina obyvatel ve věku 15–59 let, celkem 3 623 osob, dětí do 15 let je 981 a starších obyvatel ve věku nad 60 let je 1873.

Staré Město je proslulé svým rozmanitým společenským, kulturním i sportovním děním. K oblíbeným společenským akcím patří plesy, Staroměstský den, Vánoční jarmark, košty vína a slivovice. Samostatnou kapitolu tvoří akce spojené s tradiční lidovou kulturou, jako jsou fašank, velikonoční obchůzky, soutěže verbířů, vystoupení folklorních souborů Dolina a Dolinečka či Vánoční zpívání. Dominantou těchto akcí jsou bezesporu tradiční Michalské slavnosti.
Také kulturní život města je bohatý, oblíbené jsou absolventské koncerty žáků základní umělecké školy, stejně jako vystoupení Staroměstské kapely, hojně navštěvovaná představení ochotníků domácích či hostujících a v červnu pořádaná, dnes již velmi známá, výstava Zahrada Moravy. Hlavními organizátory těchto akcí jsou Střední odborná škola a gymnázium, Společensko-kulturní centrum, ale také Městská knihovna a informační centrum či Středisko volného času Klubko. Ekologické a environmentální výchově se věnuje Centrum ekologické výchovy Žabka.
Pestrý je také spolkový život, ve městě působí řada korporací, které mají své pevné místo v jeho životě. Na ochraně přírody a životního prostředí se podílejí členové rybářského svazu, mysliveckého sdružení, ale také včelaři, zahrádkáři a další. Neodmyslitelnou součástí života města, a to nejen v dobách těžkých, ale i při pořádání společenských a kulturních aktivit, je sbor dobrovolných hasičů. Ke sportovním a tělovýchovným organizacím náleží Volejbalový sportovní klub Staré Město a Šachový klub Staré Město, Sokol a Orel, fotbalová sdružení TJ Jiskra i Fotbalový klub, ale také šermíři či biketrialisté.

Věhlas přináší Starému Městu pořádání každoročních motocyklových závodů pod názvem Slovácký okruh o cenu Bohumila Kováře, jakož i mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN Staré Město, který patří k největším šachovým turnajům v naší republice.
Milovníky turistiky a nevšedních zážitků uspokojí plavba po Baťově kanálu či výlety po cyklostezce lemující kanál.

Partnerská města

Sées, Francie
K prvním kontaktům s normandským městečkem Sées v západní Francii, proslulém bohatou historií, došlo v roce 1992. Výsledkem bylo podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci a přátelství v rámci Evropské charty v září 1994 v Sées.

Tönisvorst, Německo
Partnerské vztahy navázalo Staré Město v roce 1998 také s německým městem Tönisvorst poblíž Düsseldorfu, které je též partnerem francouzského města Sées.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...