AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA A PŘECHOD PRO CHODCE U LIDOVÉHO DOMU

V rámci stavebních prací, realizovaných od 15.5. do 15.7. 2024, na akci „Autobusová zastávka a přechod pro chodce u Lidového domu“ dojde k omezení dopravy. Řešený úsek na komunikaci I/55 po celou dobu stavby bude v obou směrech průjezdný, dojde pouze ke snížení počtu jízdních pruhů ze čtyř na dva. Autobusová zastávka ve směru z Brna do Uherského Hradiště bude dočasně umístěna do zelené plochy před staveniště. Přístup chodců k dočasné zastávce bude zajištěn pevnou pochozí plochou – viz Situace.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...