ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA PROVOZU NA SILNICI I/55 - UL. BRNĚNSKÁ

Částečná uzavírka provozu na silnici I/55 z důvodu realizace stavebních prací v rámci stavby „Staré Město, ul. Brněnská – rekonstrukce stoky AIVc-5 š109-š683“ II. etapa“. Předpokládaná doba trvání je od 6. 5. 2024 (nejdříve však od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) do 17. 5. 2024.

Stanovená objízdná trasa: II. etapa:
Pro nákladní vozidla vedena po silnicích I/55 a III/42826
Pro ostatní vozidla vedena po silnicích I/55, III/42824 a místních komunikacích (ul. Východní a část místní komunikace, která není na podkladních mapách pojmenována
viz situace DZ v příloze,
Autobusová doprava bude provozována v obou směrech jednosměrné komunikace, s průjezdním profilem šířky min. 3 m, nerovnost vozovky nesmí překročit 10 cm, zastávky zůstanou obslouženy ve stávajícím místě.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...