DOČASNÁ ZMĚNA V DOPRAVĚ

Úplná uzavírka silnice III/05018 Buchlovice – ul. Hradišťská

Objízdná trasa; dočasné zrušení zastávky ,,Buchlovice, Lúč­ky"

čtvrtek 09.11.2023; 00:00 hod. – pátek 10.11.2023; 23:59 hod.

Po dobu uzavírky bude zast. ,,Buchlovice, Lúčky" zcela zrušena a to bez náhrady pro všechny spoje.

Linka 360
Spoje 4, 9, 10, 22, 23 a 24 budou mezi zastávkami ,,Buchlovice, náměstí"
a ,,Zlechov, křiž." vedeny po objízdné trase přes obce Břestek a Tupesy.
Může dojít ke zpoždění autobusových spojů.

Linka 992
Spoj 11 bude mezi zastávkami ,,Zlechov, křiž" a ,,Buchlovice, náměstí"
veden po objízdné trase po silnici I/50. Může dojít ke zpoždění spoje.

Úplná uzavírka silnice III/05018 v Buchlovicích
Dočasná změna obsluhy zastávky ,,Zlechov, křiž."

Z důvodu úplné uzavírky silnice III/05018 v Buchlovicích (ul. Hradišťská), budou v uvedeném termínu všechny spoje autobusové linky 360 ve směru Uherské Hradiště zastavovat na zastávce umístěné na silnici vedoucí do Tupes (zastávka linky 361 a vybraných spojů linky 360 před budovu č. p. 204). Tato dočasná změna se dotkne pouze spojů linky 360 jedoucí ve směru do Uherského Hradiště. Ostatní linky budou obsluhovat zastávky standardním způsobem na běžných místech.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...