DOČASNÁ ZMĚNA V DOPRAVĚ

Úplná uzavírka silnice III/42826
Dočasné neobsloužení obce Jalubí

Trvání:

sobota 21.10.2023 06:00 hod. – neděle 22.10.2023 06:00 hod.

Dotčené linky:

374

Z důvodu pokládky nového povrchu na silnici III/42826 dojde ve výše uvedeném
termínu k následujícím změnám v dopravě:

Linka 374

– všechny dotčené spoje budou končit / začínat v zastávce „Staré Město, žel. st.“,
- spoje neobslouží zastávky:
„Staré Město, rozc. k žel. st. 4.0“ (spoje ve / ze směru Jalubí),
„Staré Město, Tovární“,
„Staré Město, nadjezd Tovární“,
„Staré Město, Jalubská“,
„Jalubí, dol. konec“,
„Jalubí, u pošty“,
„Jalubí“.

V UVEDENÉM TERMÍNU BUDE OBEC JALUBÍ ZCELA BEZ DOPRAVNÍ OBSLUHY AUTOBUSY INTEGROVANÉ DOPRAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE

Úplná uzavírka silnice III/42826
Objízdná trasa pro autobusy a neobsloužení zastávek

Trvání:

sobota 21.10.2023 06:00 hod. – neděle 22.10.2023 06:00 hod.

Dotčené linky:

375

Z důvodu pokládky nového povrchu na silnici III/42826 dojde ve výše uvedeném
termínu k následujícím změnám v dopravě:

Linka 375

– bude vedena po objízdné trase přes obce Zlechov a Tupesy,
- spoje neobslouží zastávky:
„Staré Město, rozc. k žel. st. 4.0“ (spoje ve / ze směru Salaš),
„Staré Město, Tovární“,
„Staré Město, nadjezd Tovární“,
„Velehrad, cihelna“,
„Velehrad, úpravna vody“


- z důvodu délky objízdné trasy se na lince předpokládá zpoždění.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...