PŘIPRAVOVANÉ VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 341

Trvalý přesun zastávky náhradní autobusové dopravy (NAD) železniční stanice Kunovice

Za účelem zmírnění dopadů výluk a mimořádností na Vaše cestování dochází ke změně zastavování náhradních autobusů v Kunovicích.
Autobusy nahrazující vlaky S5 Staré Město u UH – Uherské Hradiště – Bylnice – Vlárský průsmyk zastaví na zastávce Kunovice, rozc.k žel.st. 0.5, která je umístěná na silnici I/55 (viz přiložená mapa). Vybrané spoje linky S5 zajedou i před výpravní budovou stanice Kunovice pro zajištění přestupních vazeb na vlaky linky Sp5/R56.

Autobusy za v Kunovicích zastavující vlaky linek Sp5 St. Město u UH – Uh. Hradiště – Bylnice – Vlárský průsmyk / R56 Staré Město u UH – Uherské Hradiště – Brno
zajedou k výpravní budově stanice Kunovice. Zde budou zajištěny přestupní vazby na vybrané náhradní autobusy linky S5.

Změna je platná TRVALE od 1. 11. 2023.

Železnice výluka traťi 341 – úsek Újezdec u Luhačovic – Luhačovice

Termín:

středa 18. 10. 2023 od 00:00 až pátek 10. 11. 2023 do 16:00

Dotčené linky:

S5, S53, R18

Z důvodu údržbových prací na železniční infrastruktuře proběhne výluka trati 341 v úseku Újezdec u Luhačovic – Luhačovice. Na výluku naváže výluka úseku Kunovice – Uherský Brod v termínu 1. – 10. 11. 2023 (rozšíření dopravních opatření – viz samostatný leták).

Po dobu výluky bude železniční provoz zcela zastaven v úseku Újezdec u Luhačovic – Luhačovice.
V úseku Staré Město u Uherského Hradiště – Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bylnice je provoz zachován.

Náhradní autobusová doprava (NAD) je během výluky organizována dle výlukových jízdních řádů
jednotlivých železničních dopravců. Umístění zastávek NAD je součástí výlukových jízdních řádů NAD.
Vlaky budou nahrazeny NAD v relacích:

Linka S5, S53
Uherský Brod – Luhačovice

Linka R18
Uherský Brod – Luhačovice

Železnice výluka traťi 341 – úsek Kunovice – Uherský Brod a úsek Újezdec u Luhačovic – Luhačovice

Termín:

středa 1. 11. 2023 od 00:00 až pátek 10. 11. 2023 do 16:00

Dotčené linky:

S5, Sp5, S53, R18, R56

Z důvodu údržbových prací na železniční infrastruktuře proběhne výluka trati 341 v úseku Kunovice – Uherský Brod. Výluka navazuje na probíhající výluku úseku Újezdec u Luhačovic – Luhačovice.

Po dobu výluky bude železniční provoz zcela zastaven v úsecích Kunovice – Uherský Brod a Újezdec u Luhačovic – Luhačovice. V úsecích Staré Město u Uherského Hradiště – Uherské Hradiště a Uherský Brod – Bylnice je provoz částečně zachován.

Náhradní autobusová doprava (NAD) je během výluky organizována dle výlukových jízdních řádů
jednotlivých železničních dopravců. Umístění zastávek NAD je součástí výlukových jízdních řádů NAD.
Vlaky budou nahrazeny NAD v relacích:


Linka S5, Sp5, S53

Staré Město u Uherského Hradiště – Uherské Hradiště – Uherský Brod
Uherské Hradiště – Uherský Brod – Luhačovice
Uherské Hradiště – Uherský Brod
Uherský Brod – Luhačovice

Linka R18
Staré Město u Uherského Hradiště – Uherské Hradiště – Uherský Brod – Luhačovice

Linka R56 / Sp5
Kunovice – Bojkovice
Kunovice – Slavičín – Bylnice

Zastávka NAD v Kunovicích je nově pro většinu spojů NAD linky S5 umístěna na hlavní silnici I/55 na
autobusové zastávce Kunovice,rozc­.k žel.st. 0.5. Vybrané spoje linek S5 zajedou pro přestup mezi
linkami S5 a R56/Sp5 k železniční stanici. Viz samostatný informační leták. Sledujte informace uvedené ve
výlukových jízdních řádech.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...