VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Staré Město se během roku setkává na pravidelných schůzkách v kanceláři starosty města. Jednou ročně ale po skončení zasedání vyjíždí na kole zkontrolovat největší investiční akce, které se ve Starém Městě právě konají. Letošní termín výjezdního zasedání vyšel na 14. srpna 2023. Všichni radní nasedli na kola a zamířili nejprve ke smuteční síni, která prošla rekonstrukcí a drobnými stavebními úpravami. Poté si radní prohlédli hřbitovní zeď, jejíž rekonstrukce je naplánována na začátek září. Chybět nemohla ani veliká investiční akce na ulici Nerudova, kde se mění kromě povrchu vozovky také chodníky na obou stranách a veřejné osvětlení.

Odtud již vyrazili radní do sportovní haly na Širůchu. Tam má začít již v září rozsáhlá rekonstrukce vnitřního vybavení haly, povrchu haly, ochozů, tribuny, ale i osvětlení a akustických panelů. Vynechat pochopitelně nemohli ani již dokončenou ledovou plochu a zázemí bufetu. Ledová plocha je již připravena ke zkušebnímu provozu a čeká se již pouze na pokles teplot během zimních měsíců, aby mohla být spuštěna. Bufet s občerstvením je již v provozu a celé léto nabízí své služby návštěvníkům.

Text a foto: Aleš Korvas

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...