O POZEMKY MĚSTA BYL ENORMNÍ ZÁJEM

Prodej pozemků v rámci druhé etapy v bývalém Školním hospodářství byl netrpělivě očekáván nejen ze strany města Staré Město, které je vlastníkem pozemků, ale i zájemců o tyto lukrativní pozemky. V lokalitě Starého Města je totiž stavebních parcel nedostatek a zájem o ně dlouhodobě ze strany poptávky mnohonásobně překračuje nabídku. Dalo se proto očekávat, že o 18 pozemků, které se v této etapě k prodeji nabídly, bude zájem. To se potvrdilo ve středu 13. září 2023, kdy se od 15 hodin ve velkém zasedacím sále staroměstské radnice konal veřejný prodej pozemků. O stavební parcely se „utkalo“ pětadvacet zájemců, kteří na účet města složili požadovanou kauci, a mohli se tak dražby účastnit. Každý zájemce měl připravený stolek se situační mapou a popisem prodávaných pozemků, jejich velikostí a lokalizací v rámci celého bloku. Již ze začátku bylo jasné, že se nemůže podařit uspokojit všechny zájemce, kterých bylo více než nabízených parcel. Podle slov starosty města Martina Zábranského se očekávalo, že nevydražené pozemky se budou nabízet ihned po skončení prvního kola znovu, dokud bude zájem a zůstanou volné pozemky. To se ale hned na začátku ukázalo jako mylná představa, protože o téměř všechny pozemky se strhla bitva tří až šesti zájemců, kteří v připravených obálkách předložili své nabídky. Před očima občanů potom byly nabídky seřazeny a oznámila se nejvyšší nabídka, která pozemek získala. „Nabízená cena byla stanovena minimálně 3500 korun za metr čtverečný bez DPH, musím říct, že jsme byli překvapení, že se pozemky prodaly za v průměru 4500 korun, přičemž nejvyšší nabídka přesáhla 5200 korun za metr čtverečný plus DPH,“ uvedl starosta města Martin Zábranský.

Všechny parcely byly prodány hned v prvním kole, a tak po hodině a půl nezbývalo než všem zájemcům poděkovat za zájem. Neúspěšným žadatelům může být malou útěchou alespoň skutečnost, že další etapu prodeje pozemků plánuje Staré Město v roce 2025.

Text a foto: Aleš Korvas

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...