VÝROČNÍ SCHŮZE SPCCH

Ve čtvrtek 23. března 2023 se konala výroční členská schůze Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami. Předsedkyně Mgr. Jitka Velgová přivítala členy i hosty – předsedu okresního výboru STP Josefa Balíčka, Ladislava Hamříka, předsedu okresní organizace SPCCH, jeho hospodářku Antonii Chlupovou, předsedu STP a SPCCH Velehradu, starostu Starého Města Martina Zábranského a místostarostu Kamila Psotku. Na schůzi byly předneseny zprávy o činnosti organizací předsedkyní Jitkou Velgovou za rok 2022, o hospodaření paní Kocábovou a paní Vaňková seznámila všechny přítomné s kontrolní zprávou. Členové byli seznámení s kandidáty do výboru organizace na příští období. Členové stávajícího výboru budou v činnosti pokračovat i v dalším období. Vše, co se projednávalo, členové schválili. Plán na rok 2023 obsahuje různé aktivity, jako jsou například posezení u burčáku a Mikulášské posezení, jednodenní zájezdy po celé ČR i na Slovensko. Spolupracujeme s SPCCH a organizujeme ozdravné a rekondiční pobyty. Minulý rok absolvovalo všechny tyto pobyty 483 členů organizace. Abychom mohli tyto akce pořádat, potřebujeme finanční prostředky. Podpořily nás fy AMON, C.S.O. spol. s r.o., Pohřební služba Velgo, Marie Hráčková – potraviny a některé obecní úřady obcí, kde jsou naši členové. Ovšem nejvíce finančních prostředků dostáváme od Městského úřadu Staré Město. Všem velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Schůze byla ukončena diskusí, občerstvením a volnou zábavou.

Text: Výbor SPCCH a STP Staré Město, Ilustrační foto: Aleš Korvas

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...