MODERNIZACE SÍTĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Vážení spoluobčané,

sdělujeme vám tímto, že v rámci úspor elektrické energie a modernizace sítě veřejného osvětlení budou v částech města postupně vyměňovány sodíkové svítidla za nová LED svítidla.

Výměnu svítidel bude provádět společnost LAMBERGA s.r.o., Brno.

Práce budou zahájeny v měsíci květnu v lokalitě Špitálky a postupně budou výměny svítidel probíhat v ulicích, které jsou napojeny na zemní kabelový rozvod veřejného osvětlení z rozvaděčů umístěných v ul. nám. Hrdinů a ul. Velkomoravská. Výměny svítidel budou provedeny v ulicích na průtahu městem – ul. Brněnská, nám. Hrdinů, Hradišťská, Velkomoravská, Huštěnovská, Velehradská a v navazujících ulicích na tyto ulice.

Ukončení prací na výměně svítidel se předpokládá do konce srpna 2023. V rámci provádění prací může docházet k částečnému omezení silničního provozu z důvodu stojícího montážního vozidla u jednotlivých svítidel a ke kontrolnímu rozsvěcování veřejného osvětlení po výměně svítidel.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...